TR EN 

PULTRÜZYON NEDİR?

PULTRÜZYON NEDİR?

Pultruzyon işlemi sürekli sabit kesitli kompozit profil ürünlerin üretilebildiği seri üretim yöntemidir.

Pultrüzyon yöntemi, diğer kompozit malzeme üretme tekniklerine göre daha yavaş bir gelişim süreci göstermiştir.1950’li yılların başlarındapultrüzyon makineleri birkaç fabrikada çalışan ve basit dolu çubuklar üreten makinelerdi.Bu makinelerin de birçoğu kesikli çekme tipindeydi. 1950’lerin ortalarında sürekli çekme makineleri kullanılmaya başlandı. 1950’lerin sonunda pultruded yapı profilleri  üretiliyordu ve 70’lere kadar, hızlı bir yükseliş yaşandı. O günden bugüne pultrüzyon teknolojisi pazarda daha fazla yer edinmeye,teknolojik olarak gelişmeye devam etmektedir.